Túi Hột Xoài HD

Túi hột xoài là loại túi mà có chât liệu xốp nhám, dễ bị nhàu, nhưng lại rất dai mà chịu được các vật nặng khi xách theo, túi hột xoài hay sử dụng rộng rãi tại các sạp chợ, cửa hàng, Túi hột xoài tuy không mang thẩm mỹ nhiều như PE nhưng lại bền in bao bì, in túi hột xoài, in bao PP, in bao PE, in túi xốp, in túi nylon chỉ trong vòng 3 ngày có hàng

Túi hột xoài là loại túi mà có chât liệu xốp nhám, dễ bị nhàu, nhưng lại rất dai mà chịu được các vật nặng khi xách theo, túi hột xoài hay sử dụng rộng rãi tại các sạp chợ, cửa hàng, Túi hột xoài tuy không mang thẩm mỹ nhiều như PE nhưng lại bền

in bao bì, in túi hột xoài, in bao PP, in bao PE, in túi xốp, in túi nylon chỉ trong vòng 3 ngày có hàng

Product tags